Nasz Dom rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

2021-01-28 Ogłoszenie w sprawie niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłym Mieszkańcu według poniższego wykazu:

  1. Środki pieniężne: 349,86 zł zmarłego 24.03.2014r.  Stanisława Jastrzębskiego, syna Władysława i Marii, urodzonego w dniu 11.04.1941 r. w Krakowie. Mieszkaniec DPS  w latach 2011-2014,

                Wymieniony wyżej depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony, czy też wydany osobom uprawnionym - spadkobiercom - po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

                Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania na stronie internetowej DPS oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się przed wejściem do DPS - spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność - według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawyz dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

 

PDF2021-01-28_ogloszenie_niepodjete_depozyty.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-03
Data aktualizacji: 2021-08-03
Powrót