Nasz Dom rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

2021-04-01 Ogłoszenie w sprawie niepodjętych depozytów (2)

OGŁOSZENIE

 

                Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa
do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach, według poniższego wykazu:

 1. Środki pieniężne w kwocie 129,41zł, po zmarłej 09.02.2014r. Stanisławie Ostrowskiej, córce Adolfa i Marii, urodzonej w dniu 27.01.1925 w Krakowie. Przebywała w DPS w latach 2006-2014.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 131,44zł, po zmarłym 23.08.2013r. Albinie Tomczyku, synu Piotra i Karoliny, urodzonym w dniu 31.01.1934r. w Krakowie. Przebywał w DPS w latach 2011-2013.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 131,50zł, po zmarłym 26.12.2012r. Jerzym Sołtysie, synu Antoniego i Marii, urodzonym w dniu 31.07.1918r. w Krakowie. Przebywał w  DPS w latach 2011-2012.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 171,77zł, po zmarłej 10.11.2010r. Zofii Niestój, córce Władysława i Janiny, urodzonej w dniu 04.01.1931r. w Krakowie. Przebywała
  w  DPS w roku 2010.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 173,62zł, po zmarłej 08.01.2011r. Annie Martowskiej, córce Kazimierza i Marianny, urodzonej w dniu 11.07.1919r.
  w Zawadce. Przebywała w  DPS w latach 2002-2011.

 

 1.  Środki pieniężne w kwocie 184,62zł, po zmarłej 09.11.2014r. Danucie Nord, córce Józefa i Marii, urodzonej w dniu 18.07.1920r. w Krakowie. Przebywała
  w  DPS w latach 2011-2014.

 

 1.  Środki pieniężne w kwocie 199,62zł, po zmarłej 01.10.2010r. Władysławie Chmielewskiej, córce Jana i Józefy, urodzonej w dniu 07.07.1922r. w Śladowie. Przebywała w  DPS w latach 2009-2010.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 220,85zł, po zmarłej 27.05.2013r. Halinie Opalińskiej, córce Józefa i Marii, urodzonej w dniu 18.03.1923r. w Krakowie. Przebywała w  DPS w latach 2012-2013.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 225,82zł, po zmarłym 31.01.2011r. Henryku Rozpędziku, synu Adolfa i Michaliny, urodzonym w dniu 02.03.1938r.
  w Krakowie. Przebywał w  DPS w latach 2008-2011.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 264,38zł, po zmarłej  07.08.2011r. Jadwidze Magierze, córce Izydora i Eleonory, urodzonej w dniu 05.10.1927r. w Jamnicy. Przebywała w  DPS w latach 2001-2011.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 280,59zł, po zmarłej 23.11.2013r. Mariannie Rokosz, córce Józefa i Marianny, urodzonej w dniu 15.12.1913r. w Morawicy. Przebywała w  DPS w latach 2007-2013.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 347,80zł, po zmarłej 24.04.2012r. Władysławie Tarsie, córce Jana i Julii, urodzonej w dniu 04.07.1921 w Wróblowicach. Przebywała w  DPS w latach 2010-2012.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 369,52zł, po zmarłej 23.02.2014r. Halinie Stróżyńskiej, córce Andrzeja i Marii, urodzonej w dniu 20.05.1927r. w Krakowie. Przebywała w  DPS w latach 2003-2014.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 370,73zł, po zmarłym 04.06.2013r. Aleksandrze Siwku, synu Franciszka i Marcjanny, urodzonym w dniu 15.02.1933r.
  w Krakowie. Przebywał w  DPS w latach 2012-2013.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 403,50zł, po zmarłej 04.09.2013r. Halinie Tuszyńskiej, córce Józefa i Franciszki, urodzonej w dniu 04.01.1929r.
  w Krakowie. Przebywała w  DPS w latach 2001-2013.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 424,67zł, po zmarłej 13.11.2005r. Urszuli Oramus, córce Stanisława i Bronisławy, urodzonej w dniu 25.06.1936r. w Krakowie. Przebywała w  DPS w roku 2005.

 

 1.  Środki pieniężne w kwocie 586,09zł, po zmarłej 13.03.2020r. Marii Pawlikowicz, córce Jana i Anieli, urodzonej w dniu 05.03.1927r. w Krakowie. Przebywała
  w  DPS w latach 2018-2020.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 640,97zł, po zmarłej 30.06.2014r. Helenie Porębskiej, córce Józefa i Marii, urodzonej w dniu07.01.1934r. w Krakowie. Przebywała
  w  DPS w latach 2013-2014.

 

 1. Środki pieniężne w kwocie 786,03zł, po zmarłym 02.10.2013r. Kazimierzu Przewoźniaku, synu Piotra i Anieli, urodzonym w dniu 19.01.1942
  w Łososkowicach. Przebywał w  DPS w latach 2004-2013.

 

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym - spadkobiercom - po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

                Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania na stronie internetowej DPS oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w DPS - spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność - według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy z dnia 18 października 2006 r.o likwidacji niepodjętych depozytów.

 

PDF2021-04-01_ogloszenie_niepodjete_depozyty_2.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-03
Data aktualizacji: 2021-08-03
Powrót