górne tło

Zespół Pielęgnacyjno Opiekuńczy nr 4 (III Lewy)

Zespół Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Schemat drogi dojścia do Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 4(DP4, dawniej Trzeci Lewy) DPS im. L. i A. Helclów

  1. W niewielkim budynku zlokalizowanym bezpośrednio przy murze ogrodzeniowym, po prawej stronie od bramy wejściowej znajduje się portiernia czynna cała dobę, gdzie można poprosić o pomoc lub uzyskać niezbędne informacje.
  2. Na wprost bramy znajduje się wejście do budynku głównego, do którego wchodzi się po pięciostopniowych schodach, przy których znajdują się dwie poręcze.
  3. Po wejściu do budynku głównego przez popychane od siebie prawe skrzydło drzwi wchodzimy uważając na maty dezynfekujące do holu i po sześciu schodach z poręczą po prawej stronie przechodzimy przez rampę dezynfekującą i wchodzimy na korytarz główny budynku głównego.
  4. Po wejściu do korytarza głównego obracamy się w lewo o 90 stopni i zatrzymujemy się na kilka sekund lekko unosząc głowę, aby umożliwić zadziałanie automatycznemu systemowi pomiaru temperatury
  5. W przypadku uruchomienia alarmu zatrzymujemy się i czekamy na przybycie pracownika Domu Pomocy, do którego poleceń należy się zastosować.
  6. Jeżeli przez kilka sekund nie pojawia się sygnał alarmu oznacza to że przeszliśmy weryfikację automatycznego pomiaru temperatury i możemy udać się dalej.
  7. Należy kierować się korytarzem w lewo do rozwidlenia i korzystając z windy lub schodów udajemy się na trzecie piętro.
  8. Po wejściu na trzecie piętro - dotarliśmy do DP4
  9. Pokoje pensjonariuszy znajdują się po lewej stronie, numerowane kolejno od 1 do 8 od miejsca, w którym się znajdujemy
  10. Dyżurka znajduje się pomiędzy pokojami 4 a 5 mniej więcej w połowie długości korytarza.