górne tło

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej im.Ludwika i Anny Helclów
ul. Helclów 2, 31-148 Kraków
NIP:     6761694410
REGON:     000293172

Sekretariat
e-mail : sekretariat@dpshelclow.pl
12 634 42 55 wew. 222   
fax: 12 633 08 28

Dyrektor
12 634 42 55 wew. 222

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Technicznych
12 634 42 55  wew.  222

Główny Księgowy
12 634 42 55  wew. 229

Dział Terapeutyczno - Społeczny
Informacje dotyczące zasad przyjęcia oraz warunków pobytu
udzielają pracownicy socjalni - Pokój 27A.
12 634 42 55  wew. 212
fax :     12 634 43 04

Dział Rehabilitacji
12 634 42 55 wew. 303,280,130

Dział Administracyjno-Gospodarczy
12 634 42 55  wew. 241

Dział Organizacyjny
12 634 42 55  wew. 223

Dział Obsługi Mieszkańców
12 634 42 55  wew. 240

Dział Finansowo - Księgowy
12 634 42 55  wew. 253

Sekcja Personalna
12 634 42 55  wew. 254

Główny Specjalista ds. Pielęgnacyjno - Opiekuńczych
12 634 42 55  wew. 297

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 1 ( I ŚRODEK )
12 634 42 55  wew. 279

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 2 ( II ŚRODEK )
12 634 42 55  wew. 292

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 3 ( III ŚRODEK )
12 634 42 55  wew. 291

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 4 ( III LEWY )
12 634 42 55  wew. 295

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 5 ( I PRAWY )
12 634 42 55  wew. 277

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 6 ( II PRAWY )
12 634 42 55  wew. 286

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 7 ( III PRAWY )
12 634 42 55  wew. 289

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 8 ( XI ARTYŚCI )
12 634 42 55  wew. 209

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 9 ( XII ARTYŚCI )
12 634 42 55  wew. 301

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 10
12 634 42 55  wew. 100

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 11
12 634 42 55  wew. 110

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 12
12 634 42 55  wew. 120