górne tło

Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego

Nazwa zadania: Utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej poprzez realizację prac inwestycyjnych, remontowych i zakup wyposażenia.

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miejskiej Kraków dotację celową pochodzącą z budżetu państwa, przeznaczoną na utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej poprzez realizację prac inwestycyjnych, remontowych i zakup wyposażenia.

W ramach powyższej dotacji Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie otrzymał dofinansowanie, w wysokości 670 925 zł na wykonania instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w części budynku głównego. Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej stanowi element zabezpieczeń przeciwpożarowych zabytkowego obiektu DPS, zgodnie z ekspertyzą pożarową uzgodnioną z Małopolskim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Jej realizacja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Domu poprzez zmniejszenie tempa rozwoju pożaru, co jest szczególnie istotne w przypadku osób, które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą się samodzielnie ewakuować.

Okres realizacji zadania: od 19 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem zadania było utrzymanie standardów domów pomocy społecznej.