górne tło

Uwaga: przy ul.Helclów 2 w Krakowie działają dwie odrębne instytucje opieki całodobowej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy NZOZ DOM-MED. (tel. 12 631 57 20) prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu im. L. A. Helclów, finansowany na podstawie kontraktu z NFZ. O usługi w ZOL należ ubiegać się bezpośrednio w placówce.

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (tel. 12 634 42 55) prowadzony przez Miasto Kraków, w którym można zamieszkać po uzyskaniu decyzji wydanej na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie lub Ośrodka Pomocy Społecznej   właściwego dla miejsca zamieszkania osoby planującej zamieszkanie w DPS.