górne tło

2023-03-21 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

  1. (DT.503.76.2022) Jerzy Kotyński, syn Franciszka i Maryli, urodzony 11.07.1938 roku, zmarł 16.07.2021 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 1734,70 zł.
  2. (DT.503.74.2022) Mieczysław Laskowski, syn Jerzego i Janiny, urodzony 03.09.1956 roku, zmarł 23.01.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 792,73 zł.
  3. (DT.503.77.2022) Leszek Węgłowski, syn Mariana i Zofii, urodzony 15.01.1960 roku, zmarł 05.11.2021 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 8031,75 zł wraz z depozytem rzeczowym.
  4. (DT.503.75.2022) Stanisław Banaś, syn Stanisława i Teresy, urodzony 02.12.1943 roku, zmarł 30.08.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 453,01zł.
  5. (DT.503.78.2022) Henryk Matecki, syn Alojzego i Marii, urodzony 22.03.1930 roku, zmarł 18.12.2021 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 1118,80 zł.
  6. (DT.503.79.2022) Benedykt Guguła, syn Stanisława i Heleny, urodzony 24.03.1945 roku, zmarł 26.02.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 2140,07zł.
  7. (DT.503.80.2022) Wojciech Trojanowski, syn Bronisława i Zofii, urodzony 30.07.1953 roku, zmarł 30.03.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 12,18 zł.

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-03-21 ogłoszenie lista.pdf