Nasz Dom rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

2021-04-01 Ogłoszenie w sprawie niepodjętych depozytów (1)

OGŁOSZENIE

 

                Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłychMieszkańcach, według poniższego wykazu:

 1. Środki pieniężne w kwocie 59,60 zł po zmarłej 09.10.2010 r. Michalinie Cabale, córce Stefani  ur. 23.02.1920 r. w Jelna. Przebywała w  DPS w  latach 2006-2010.
 2. Środki pieniężne w kwocie 66,84 zł po zmarłej 20.11.2014 r. Józefie Brzeskiej, córce Władysława i Władysławy ur. 23.12.1945 r. w Miechowie. Przebywała
  w  DPS w  roku 2014.
 3. Środki pieniężne w kwocie 68,62 zł po zmarłej 26.02.2013 r. Rosławie Wyszyńskiej, córce Józefa i Genowefy  ur. 07.05.1943 r. we Włocławku. Przebywała w  DPS w  latach 2010-2013.
 4. Środki pieniężne w kwocie 74,98 zł po zmarłej 08.03.2012 r. Wandzie Kupiec, córce Franciszka i Florentyny  ur. 31.12.1911 r. w Żytyniu. Przebywała w  DPS
  w  latach 2011-2012.
 5. Środki pieniężne w kwocie 76,23 zł po zmarłej 24.06.2013 r. Marianie Górskiej, córce Władysława i Marianny  ur. 02.02.1930 r. w Przemykowie. Przebywała  
   w DPS w  latach 2005-2013.
 6. Środki pieniężne w kwocie 82,58 zł po zmarłej 20.12.2017 r. Zuzannie Kalecie,  
  córce Józefa i Józefy  ur. 25.04.1940 r. w Strzeszynie. Przebywała w  DPS w  latach 2010-2017.
 7. Środki pieniężne w kwocie 104,85 zł po  zmarłej 16.10.2011 r. Irenie Machnik,
  córce Piotra i Władysławy  ur. 29.01.1929 r. w Zakroczynie. Przebywała w  DPS
  w  latach 2008-2011.
 8. Środki pieniężne w kwocie 112,60 zł po zmarłym 22.09.2011 r .Szymonie Dültz,  
  synu Ignacego i  Heleny ur. 25.01.1933 r. na Helu. Przebywał w  DPS w latach 2010-2011.
 9. Środki pieniężne w kwocie 112,68 zł po zmarłej 31.08.2013 r. Lidii Dasman,
  córce Władysława i Krystyny  ur. 28.07.1961 r. w Krakowie. Przebywała w  DPS
  w  roku 2013.
 10. Środki pieniężne w kwocie 114,69 zł po zmarłym 17.10.2011 r. Leopoldzie Klimie, synu Franciszka I Moniki ur. 09.09.1947 r. w Strzegomiu. Przebywał w  DPS
  w latach 2010-2011.
 11. Środki pieniężne w kwocie 125,87 zł po zmarłym 10.04.2014 r. Ryszardzie Górskim, synu Eugeniusza i Genowefy ur. 29.12.1953 r. w Krakowie. Przebywał
  w  DPS w latach 2012-2014.
 12. Środki pieniężne w kwocie 136,41 zł po zmarłym 07.06.2011 r.Janie Filipowiczu,
  synu Marii ur. 01.05.1931 r. w Krakowie. Przebywał w  DPS w latach 2005-2011.
 13. Środki pieniężne w kwocie 143,34 zł po zmarłej 16.06.2017 r. Teresie Nazar,
  córce Teodora i Anieli ur. 05.01.1932 r. we Lwowie. Przebywała w  DPS w  latach 2006-2017.
 14. Środki pieniężne w kwocie 144,83 zł po zmarłym 07.10.2010 r. Czesławie Adamczyku, synu Władysława i Petroneli ur. 28.03.1942 r. w Nieskurzowie Starym.
  Przebywał w  DPS w latach 2008-2010.
 15. Środki pieniężne w kwocie 178,11 zł po zmarłym 21.04.2014 r. Janie Węgrzynie, synu Nikodema i Katarzyny ur. 08.01.1939 r. w Górze Jana. Przebywał w  DPS
  w latach 2013-2014.
 16. Środki pieniężne w kwocie 181,27 zł po zmarłym 01.09.2013 r. Julianie Kozakau,
  synu Andrzeja i Zofii ur. 19.05.1930 r. w Bratucicach. Przebywał w  DPS w latach 2005-2013.
 17. Środki pieniężne w kwocie  209,06 zł oraz klucze (5 szt) po zmarłej 12.10.2017 r. Józefie Potępie, córce Marcina i Marii  ur. 20.09.1931 r. w Tymowej. Przebywała
  w  DPS w  latach 2015-2017.
 18. Środki pieniężne w kwocie 274,61 zł po zmarłej 21.09.2010 r. Kazimierze Fudali,
  córce Karola i Jadwigi   ur. 27.01.1925 r. w Stróżach. Przebywała w  DPS w  roku 2010.
 19. Środki pieniężne w kwocie 279,60 zł po zmarłym 16.10.2012 r. Mieczysławie Chmielewskim, synu Stanisława i Marianny ur. 16.10.1926 r. w Marchocicach.
  Przebywał w DPS w latach 2009-2012.
 20. Środki pieniężne w kwocie 301,35 zł po zmarłym 16.09.2011 r. Stanisławie Wójciku, synu Adama i Zofii ur. 15.05.1944 r. w Krakowie. Przebywał w  DPS
  w latach 2010-2011.
 21. Środki pieniężne w kwocie 459,55 zł po zmarłym 19.03.2012 r. Stefanie Bąkiewiczu, synu Jana i Zofii ur. 12.08.1929 r. w Woli Załężnej. Przebywał w  DPS w latach 2010-2012.
 22. Środki pieniężne w kwocie 483,37 zł po zmarłej 09.09.2013 r. Czesławie Wronie, córce Franciszka i Zofii  ur. 18.07.1953 r. w Krakowie. Przebywała w  DPS w  roku 2013.
 23. Środki pieniężne w kwocie 516,42 zł po zmarłej 17.02.2013 r. Pelagii Adamskiej,
  córce Juliana i Marianny  ur. 05.02.1922 r. w Płaczkowie. Przebywała w  DPS
  w  latach 2007-2013.
 24. Środki pieniężne w kwocie 549,44 zł po zmarłym 17.09.2013 r. Stanisławie Gwiazdoniu, synu Władysława i Anieli ur. 20.03.1937 r. w Sidzinie. Przebywał
  w  DPS w latach 2010-2013.
 25. Środki pieniężne w kwocie 569,96 zł po zmarłej 16.02.2011 r. Stanisławie Kamińskiej, córce Stanisława i Heleny  ur. 08.10.1925 r. w Kamienicy. Przebywała w  DPS w  latach 2010-2011.
 26. Środki pieniężne w kwocie 646,08 zł po zmarłym 03.07.2012 r .Stanisławie Bajołku, synu Pawła i Wiktorii ur. 10.03.1924 r. w Sosnówce. Przebywał w  DPS
  w roku 2012.
 27. Środki pieniężne w kwocie 894,02 zł po zmarłym 12.12.2012 r. Janie Kamińskim, synu Marcina i Jadwigi ur. 15.04.1945 r. w Gliwicach. Przebywał w  DPS w roku 2012.
 28. Środki pieniężne w kwocie 1579,15 zł oraz odzież, portfel, telefon komórkowy, okulary, zegarek na rękę, różaniec po zmarłym 15.04.2020 r. Janie Hurlaku,
  synu Karola i Stefani ur. 14.01.1942 r. w Krakowie. Przebywał w  DPS w latach 2018-2020.
 29. Środki pieniężne w kwocie 1293,09 zł po zmarłej 05.05.2020 r. Zofii Łaszczyńskiej córce Witolda i Krystyny  ur. 01.05.1921 r. w Krośnie. Przebywała w  DPS w  latach 2018-2020.

 

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym - spadkobiercom - po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

                Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania na stronie internetowej DPS oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w DPS - spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność - według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawyz dnia 18 października 2006 r.o likwidacji niepodjętych depozytów.

 

PDF2021-04-01_ogloszenie_niepodjete_depozyty_1.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-03
Data aktualizacji: 2021-08-03
Powrót