Niepodjęte depozyty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-01-05 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepojętego depozytu - Ryszard Fitrzyk

Nr sprawy: DT.503.85.2022

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U.   z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłym Mieszkańcu Ryszardzie Fitrzyku, synu Czesława i Władysławy, urodzonego 30.09.1954 roku w Krakowie, zmarłym w dniu 06.10.2022 roku. W depozycie tutejszego Domu po zmarłym znajduje się depozyt rzeczowy tj. tablet szt.1, klucze szt.7, kluczyki do auta szt.1, ładowarka przenośna szt. 1, power-bank szt. 2, dokumenty (korespondencja, prawo jazdy, dowód rejestracyjny), okulary szt. 2, gleukometr szt. 1, lutownica szt.1.

Wymieniony wyżej depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony, czy też wydany osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrąconyz depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-01-05 ogłoszenie Ryszard Fitrzyk.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-01-05
Data aktualizacji: 2023-01-05
Powrót