Niepodjęte depozyty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-03-06 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

  1. (DT.503.15.2022) Danuta Kłosowska córka Jana i Marii, urodzona 11.04.1940 roku, zmarła 20.02.2022 w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 371,49 zł.
  2. (DT.503.25.2022) Izabella Brukwicka córka Józefa i Teodory, urodzona 11.03.1934 roku, zmarła 20.03.2022 w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 3254,83 zł.
  3. (DT.503.26.2022) Marian Ćatipović syn Antoniego i Władysławy, urodzony 17.08.1937 roku, zmarł 09.03.2022 w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 879,62 zł.
  4. (DT.503.67.2022) Krzysztof Szulc syn Stanisława i Teresy, urodzony 26.06.1955 roku, zmarł 28.07.2022 w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 452,59 zł.
  5. (DT.503.71.2022) Henryk Kłosowicz syn Wojciecha i Wiktorii, urodzony 19.03.1928 roku, zmarł 22.08.2022 w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 113,37 zł.

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-03-06 ogłoszenie lista.pdf

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-03-06
Data aktualizacji: 2023-03-06
Powrót