Niepodjęte depozyty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-03-21 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów II

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

  1. (DT.503.81.2022) Adam Waśniowski, syn Ferdynanda i Marii, urodzony 15.12.1952 roku, zmarł 19.04.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 6358,06 zł.
  2. (DT.503.89.2022) Andrzej Styczeń, syn Jana i Władysławy, urodzony 09.06.1940 roku, zmarł 14.11.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 1854,35 zł wraz z depozytem rzeczowym.
  3. (DT.503.90.2022) Artur Waligórski, syn Mieczysława i Wandy, urodzony 10.06.1959 roku, zmarł 03.11.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 461,70 zł wraz z depozytem rzeczowym.
  4. (DT.503.100.2022) Adam Kapuściński, syn Aleksandra i Alicji, urodzony 12.05.1956 roku, zmarł 19.12.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 1242,26 zł.

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-03-21 ogłoszenie lista II.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-03-21
Powrót