Niepodjęte depozyty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-03-21 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów III

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

 1. (DT.503.40.2022) Stanisława Kękuś, córka Władysława i Antoniny, urodzona 11.07.1938 roku, zmarła 24.03.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 39,64 zł.
 2. (DT.503.39.2022) Wiesława Kaczmarczyk, córka Eugeniusza i Zofii, urodzona 15.09.1944 roku, zmarła 07.02.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 731,63 zł.
 3. (DT.503.58.2022) Rozalia Szylder, córka Antoniego i Magdaleny, urodzona 12.05.1926 roku, zmarła 27.04.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 5,49 zł.
 4. (DT.503.59.2022) Halina Gawęda, córka Józefa i Marii, urodzona 20.06.1932 roku, zmarła 10.05.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 1475,94 zł.
 5. (DT.503.73.2022) Krystyna Wójcik, córka Romana i Marii, urodzona 16.12.1927 roku, zmarła 08.06.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 376,36 zł.
 6. (DT.503.20.2023) Danuta Sokołowska, córka Józefa i Wiktorii, urodzona 05.06.1938 roku, zmarła 24.07.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 88,95 zł.
 7. (DT.503.82.2022) Maria Skopowska, córka Jana i Franciszki, urodzona 28.10.1938 roku, zmarła 21.08.2022 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 49,73 zł.
 8. (DT.503.83.2022) Apolonia Kaczmarczyk, córka Józefa i Kunegundy, urodzona 15.05.1930 roku, zmarła 29.08.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 705,64 zł.
 9. (DT.503.92.2022) Maria Hanula, córka Jerzego i Otylii, urodzona 23.05.1925 roku, zmarła 20.09.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 53,74 zł.
 10. (DT.503.93.2022) Maria Świderska, córka Jana i Wandy, urodzona 23.06.1946 roku, zmarła 22.09.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 1986,23 zł.
 11. (DT.503.94.2022) Danuta Herzig, córka Maksymiliana i Małgorzaty, urodzona 04.08.1927 roku, zmarła 28.10.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 889,63 zł.
 12. (DT.503.13.2023) Zuzanna Rokosz, córka Franciszka i Bronisławy, urodzona 10.07.1934 roku, zmarła 25.09.2022 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 624,67 zł.
 13. (DT.503.14.2023) Alfreda Dam, córka Mariana i Władysławy, urodzona 05.01.1937 roku, zmarła09.01.2023 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują środki pieniężne w kwocie 664,26 zł.
 14. (DT.503.19.2023) Teresa Nowak, córka Józefa i Stanisławy, urodzona 23.09.1942 roku, zmarła 02.02.2023 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 590,08 zł.
 15. (DT.503.18.2023) Krystyna Wiśniewska, córka Walentyna i Stanisławy, urodzona 21.06.1930 roku, zmarła 05.02.2023 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 2092,68 zł.

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-03-21 ogłoszenie lista III.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-03-21
Powrót