Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-08-08 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

 1. (DT.503.27.2023) JANINA WŁADYSŁAWA AMBROZIK, córka Jana i Marii, urodzona 27.04.1929 roku w Krakowie, zmarła 29.03.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 0,04 zł.
 2. (DT.503.44.2021) MARIA BARAN, córka Kazimierza i Katarzyny,  urodzona 10.10.1936 roku w Krakowie, zmarła 28.03.2012 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 543,62 zł
 3. (DT.503.28.2023) WERONIKA BATKO, córka Władysława i Marii, urodzona 01.01.1933 roku w Rupniowie, zmarła 09.12.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 669,16 zł,
 4. (DT.503.30.2023) STANISŁAWA BOJDA, córka Franciszka i Stefanii, urodzona 28.03.1930 roku w Liszkach, zmarła 22.12.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajduj się środki pieniężne w kwocie 15,66 zł,
 5. (DT.503.9.2021) MARIA BOREŃSKA, córka Wojciecha i Agnieszki,  urodzona 21.03.1926 roku w Borowej, zmarła 25.07.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 376,04 zł,
 6. (DT.503.48.2021) MARIA TERESA BRAŚ, córka Władysława i Marii,  urodzona 18.09.1921 roku w Jaworniku, zmarła 17.06.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 19,38 zł,
 7. (DT.503.27.2020) JÓZEFA EDWARDA BRZESKA, córka Władysława i Władysławy,  urodzona 23.12.1945 roku w Miechowie, zmarła 20.11.2014 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 69,48 zł,
 8. JERZY STANISŁAW BUDA, syn Franciszki, urodzony 17.09.1950 roku w Krakowie, zmarły 05.10.2010 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 0,02 zł,
 9. ZYGMUNT BUJAKOWSKI, syn Józefa i Marii, urodzony 27.07.1920 roku w Koszycach, zmarły 04.10.2012 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 346,95 zł,
 10. (DT.503.29.2021) WŁADYSŁAWA CHMIELEWSKA, córka Jana i Józefy, urodzona 07.07.1922 roku w Śladowie, zmarła 01.10.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 207,52 zł,
 11. (DT.503.32.2020) AGNIESZKA DIAKOWSKA, córka Jakuba i Katarzyny, urodzona 02.05.1919 roku w Tadanie, zmarła 06.01.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 380,59 zł,

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-08-08 ogłoszenia lista IV.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-08-08
Data aktualizacji: 2023-08-08
Powrót