Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

2023-09-05 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

 1. (DT.503.101.2020) MARIANNA FLORCZYK, córka Jana i Katarzyny, urodzona 17.10.1935 roku w Mąchocicach, zmarła 16.07.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 6,86 zł,
 2. (DT.503.99.2023) KAZIMIERA MARIA FUDALI, córka Karola i Jadwigi, urodzona 27.01.1925 roku w Stróżach, zmarła 21.09.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 286,06 zł,
 3. (DT.503.100.2023) DANUTA OTYLIA GAJDA, córka Edmunda i Jadwigi, urodzona 22.08.1929 roku w Warszawie, zmarła 13.06.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 144,34  zł,
 4. (DT.503.101.2023) JÓZEFA ANNA GERTNER-KULIG, córka Władysława i Anny, urodzona 10.05.1921 roku w Krakowie, zmarła 21.01.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie  210,51  zł,
 5. (DT.503.102.2023) ZOFIA LUDWIKA KIERES, córka Joachima i Teresy, urodzona 05.01.1913 roku w Krakowie, zmarła 23.08.2011 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 548,86  zł,
 6.  (DT.503.103.2023) DANUTA JADWIGA KRAS, córka Aleksandra i Marii, urodzona 06.10.1924 roku w Myślenicach, zmarła 08.12.2012 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 96,18 zł,
 7. (DT.503.104.2023) IRENA KRYSTYNA KUSIAK, córka Jana i Genowefy, urodzona 01.03.1922 roku w Krakowie, zmarła 28.02.2011 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 115,53 zł,
 8. DT.503.105.2023) DANUTA MARIA LACHOWICZ, córka Andrzeja i Heleny, urodzona 06.12.1926 roku we Lwowie, zmarła 20.11.2014 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 798,27 zł,
 9. (DT.503.49.2021) ANNA MARIA MEUTZNER, córka Ernesta i Władysławy, urodzona 30.11.1924 roku w Krakowie, zmarła 20.01.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie  184,53 zł,
 10. (DT.503.106.2023) ANNA MARIANNA MIERNIK, córka Józefa i Elżbiety, urodzona 16.09.1960 roku w Krakowie, zmarła 23.06.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 574,62 zł,
 11. (DT.503.107.2023) ANNA MISIEWICZ, córka Stefana i Rozalii, urodzona 08.05.1923 roku w Krakowie, zmarła 13.02.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 2 495,73 zł,
 12. (DT.503.103.2020) MIROSŁAW BRONISŁAW MROCZKOWSKI, syn Adama i Marii, urodzony 16.09.1930 roku w Leśnej Grobli, zmarły 07.05.2012 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 171,04 zł,
 13. (DT.503.108.2023) ZOFIA EWA NIESTÓJ, córka Władysława i Janiny, urodzona 04.01.1931 roku w Krakowie, zmarła 10.11.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 179,03 zł,
 14. (DT.503.109.2023) JANINA LUDWIKA NOSAL, córka Michała i Józefy, urodzona 06.04.1928 roku w Krakowie, zmarła 07.11.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 89,47 zł,
 15. (DT.503.110.2023) JULIAN ANTONI PIASTUCH, syn Stanisława i Marii, urodzony 02.06.1929 roku w Wieliczce, zmarły 13.11.2010 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 386,03  zł,
 16. (DT.503.8.2021) EUGENIA PIETRUSZKA, córka Ryszarda i Rozalii, urodzona 23.08.1926  roku w Krakowie, zmarła 19.03.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 89,60 zł,
 17. (DT.503.40.2023) KRYSTYNA MARIA PŁANETA, córka Władysława i Jadwigi, urodzona 17.03.1921 roku w Piotrkowie Trybunalskim, zmarła 19.03.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 561,43 zł,
 18. (DT.503.111.2023) HALINA KAZIMIERA RAUSIŃSKA, córka Stanisława i Wiktorii, urodzona 04.06.1928 roku w Krakowie, zmarła 10.09.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 179,77 zł,
 19. (DT.503.24.2022) WANDA MARIA ROYKIEWICZ, córka Stanisława i Zofii, urodzona  30.10.1917 roku w Sokołowie Małopolskim, zmarła 13.09.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 244,21 zł,
 20. (DT.503.145.2020) WŁADYSŁAW KAZIMIERZ ROŻEK, syn Franciszka i Zofii, urodzony 21.01.1941 roku w Krakowie, zmarły 07.07.2014 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 111,76 zł.
 21. (DT.503.19.2021) JANUSZ SAMEK, syn Stanisława i Zofii, urodzony 17.07.1940 roku w Krakowie, zmarły 24.04.2015 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 203,80 zł,
 22. (DT.503.53.2023) TOMASZ MIECZYSŁAW SARNECKI, syn Mieczysława i Marii, urodzony 02.07.1924 roku w Krakowie, zmarły 03.11.2012 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 765,61 zł,
 23. (DT.503.130.2020) STEFANIA SIKORA, córka Zygmunta i Anny, urodzona 12.12.1925 roku w Nowej Wsi Szlacheckiej, zmarła 07.12.2015 roku w Krakowie. Po zmarłym znajduj się środki pieniężne w kwocie 59,12 zł,

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania 
na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje
się w
PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-09-05 ogłoszenia lista V.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-09-05
Data aktualizacji: 2023-09-05
Powrót