Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

2023-10-30 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

 

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

 1. (DT.503.57.2020) CZESŁAW ADAMCZYK, syn, Władysława i Petroneli, urodzony 28.03.1942 roku w Nieskurzów Stary, zmarł 07.10.2010 roku w Krakowie.
  Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 151,63 zł.
 2. (DT.503.176.2023) STANISŁAW BĄKIEWICZ, syn Jana i Zofii, urodzony 12.08.1929 roku w Woli Załężnej, zmarły 19.03.2012 roku w Krakowie.
  Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 481,14 zł.
 3. (DT.503.177.2023) DUNAJCZAN JACEK WŁODZIMIERZ, syn Władysława i Zofii, urodzony 03.05.1937 roku w Krakowie, zmarły 28.12.2016 roku w Krakowie.
  Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 13,11 zł oraz depozyt rzeczowy w postaci telefonu komórkowego marki NOKIA.
 4. (DT.503.42.2023) ANNA SŁOWIK, córka Michała i Marii, urodzona
  01.07.1932 roku w Uściu Solnym, zmarła 14.05.2012 roku w Krakowie.
  Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 153,28 zł.
 5. (DT.503.138.2020) JERZY IGNACY SOŁTYS, syn Antoniego i Marii, urodzony 13.07.1918 roku we Lwowie, zmarły 26.12.2012 roku w Krakowie.
  Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 137,74 zł.
 6. (DT.503.43.2021) WŁADYSŁAWA ANNA STEC, córka Stanisław i Anna, urodzona 20.05.1921 roku we Lwowie, zmarła 18.03.2012 roku w Krakowie.
  Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 207,23 zł.
 7. (DT.503.18.2021) IRENA SZOSTAK, córka Andrzeja i Michaliny, urodzona 11.10.1924 roku w Damienicach, zmarła 15.04.2016 roku w Krakowie.
  Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 205,61 zł.
 8. (DT.503.55.2022) MARIA TOPA, córka Piotra i Marii, urodzona 08.08.1927 roku w Brzezowej, zmarła 27.05.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się
  środki pieniężne w kwocie 210,71 zł.
 9. (DT.503.45.2023) BRYGIDA WERSCHNER, córka Wincentego i Katarzyny, urodzona 01.04.1923 roku w Makowie Podhalańskim, zmarła 22.05.2012 roku w Krakowie.
  Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 383,84 zł.
 10. (DT.503.80.2020) WŁADYSŁAWA WERONIKAWOJAS, córka Stanisława i Julii, urodzona 22.03.1934 roku w Niedomicach, zmarła 31.08.2016 roku w Krakowie.
  Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 12,87 zł.
 11. (DT.503.179.2023) CZESŁAWA WRONA, córka Franciszka i Zofii, urodzona 18.07.1953 roku w Krakowie, zmarła 09.09.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 506,08 zł.
 12. (DT.503.180.2023) LIDIA HELENA DASMAN, córka Władysława i Krystyny, urodzona 28.07.1961 roku w Krakowie, zmarła 31.08.2013 roku w Krakowie. Po zmarłej
  znajdują się środki pieniężne w kwocie 117,98 zł,
 13. (DT.503.116.2020) MARIA ZAGALAK, córka Michała i Anieli, urodzona 12.07.1929 roku w Radochońcach, zmarła 17.04.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują
  się środki pieniężne w kwocie 17,75 zł.
 14. (DT.503.79.2020) JOLANTA JANINA ZAJCEW, córka Jana i Zofii, urodzona
  17.06.1927 roku w Warszawie, zmarła 13.06.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 0,40 zł.

 

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

 

2023-10-30 ogłoszenia lista VI.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-10-30
Data aktualizacji: 2023-10-30
Powrót