Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

2023-11-09 Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru niepodjętych depozytów

OGŁOSZENIE O WEZWANIU DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (dalej: "DPS"), działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r, Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach według poniższego wykazu:

 1. (DT.503.116.2023 ) ZBIGNIEW ALEKSANDER BUCZKOWSKI, syn Zygmunta i Jadwigi, urodzony 03.01.1928 roku w Piotrkowie Trybunalskim, zmarł 07.10.2015 roku
  w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 830,13 zł.
 2. (DT.503.117.2023) KRYSTYNA CHRIST, córka Władysława i Sylwii, urodzona 01.08.1927 roku we Lwowie, zmarła 02.04.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 344,91 zł.
 3. (DT.503.118.2023) BARBARA MAŁGORZATA GRABOWSKA, córka Jana i Marii, urodzona 23.11.1943 roku w Krakowie, zmarła 19.11.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 624,72 zł.
 4. (DT.503.119.2023) IRENA MARIA HOPPE, córka Henryka i Natalii, urodzona 28.07.1934 roku w Poznaniu, zmarła 24.03.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 462,05 zł.
 5. (DT.503.120.2023) KRYSTYNA ELŻBIETA KAMIŃSKA, córka Mariana i Antoniny, urodzona 05.01.1930 roku we Lwowie, zmarła 05.11.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 748,94 zł.
 6. (DT.503.121.2023) MARIA WANDA KARASIŃSKA, córka Józefa i Anny, urodzona 10.08.1930 roku w Krakowie, zmarła 19.11.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 1 082,82 zł.
 7. (DT.503.122.2023) ZOFIA JÓZEFA KOŁODZIEJCZYK, córka Tomasza i Barbary, urodzona 29.08.1926 roku w Bolechowicach, zmarła 18.10.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 34,31 zł.
 8. (DT.503.123.2023) ANDRZEJ STEFAN KOŁOŚ, syn Stefana i Antoniny, urodzony 30.04.1953 roku w Krakowie, zmarł 11.07.2016 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 362,60 zł.
 9. (DT.503.124.2023) ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK, córka Pawła i Stefanii, urodzona 18.05.1942 roku w Krakowie, zmarła 04.02.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 183,81 zł.
 10. (DT.503.125.2023) GENOWEFA KRÓL, córka Antoniego i Anny, urodzona 30.04.1926 roku w Niedźwiada, zmarła 10.05.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 85,31 zł.
 11. (DT.503.126.2023) HELENA MARIA KRUCZEK, córka Jana i Wandy, urodzona 29.06.1928 roku w Woli Mędrzechowskiej, zmarła 11.05.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 616,84 zł.
 12. (DT.503.127.2023) ANNA KURZYDŁO, córka Karola i Marii, urodzona 28.02.1925 roku w Niedobczycach, zmarła 23.10.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 28,56 zł.
 13. (DT.503.128.2023) ANNA LINDA, córka Jana i Julii, urodzona 08.10.1937roku w Woli Radłowskiej, zmarła 04.11.2010 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 2,62 zł.
 14. (DT.503.129.2023) JAN LUTYŃSKI, syn Franciszka i Anny, urodzony 31.10.1925 roku w Niewiarowie, zmarły 01.08.2016 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 0,37 zł.
 15. (DT.503.130.2023) JANINA KATARZYNA MICHALIK, córka Tadeusza i Karoliny, urodzona 29.10.1941 roku w Krakowie, zmarła 09.07.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 232,94 zł.
 16. (DT.503.131.2023) IRENA MUSIAŁ, córka Tymoteusza i Marianny, urodzona 07.06.1942 roku w Krakowie, zmarła 08.04.2015 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 227,04 zł.
 17. (DT.503.132.2023) MARIA BRONISŁAWA PŁOKITA, córka Jana i Józefy, urodzona 13.08.1935 roku w Krakowie, zmarła 09.09.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 960,70 zł.
 18. (DT.503.133.2023 ) WOJCIECH MARIA RADEWICZ, syn Witolda i Krystyny, urodzony 11.07.1946 roku w Jeleniej Górze, zmarł 25.06.2016 roku w Krakowie. Po zmarłym znajdują się środki pieniężne w kwocie 279,06 zł.
 19. (DT.503.134.2023) STANISŁAWA RADWAN, córka Jana i Anny, urodzona 24.05.1951 roku w Bienkówce, zmarła 05.07.2012 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 245,06 zł.
 20. (DT.503.135.2023) HELENA STRĄK, córka Stanisława i Leokadii, urodzona 14.03.1934 roku w Matałach, zmarła 15.05.2016 roku w Krakowie. Po zmarłej znajdują się środki pieniężne w kwocie 27,18 zł.

 

Wymienione wyżej depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane osobom uprawnionym – spadkobiercom, po przedłożeniu w DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Niepodjęcie depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS i stronie internetowej, będzie skutkowało jego likwidację, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Jednocześnie informujemy, że uprawniony do odbioru depozytu ponosi koszty przechowywania, utrzymania w należytym stanie depozytu (depozyty rzeczowe), a także koszty zawiadomień i poszukiwań (depozyty pieniężne oraz depozyty rzeczowe). Koszty naliczane są od dnia śmierci spadkodawcy do dnia odbioru depozytu. Depozyt zostanie wydany po uregulowaniu tych kosztów (może też zostać potrącony z depozytu pieniężnego o ile koszty nie przekraczają jego wartości).

Wykaz dokumentów wymaganych do dokonania odbioru depozytu znajduje się w PROCEDURZE LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW PO ZMARŁYCH MIESZKAŃCACH – publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

2023-11-09 ogłoszenia lista VII.pdf

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2023-11-09
Data aktualizacji: 2023-11-09
Powrót