Współpraca rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podziękowania

Wiosna rozpoczyna się wraz z pierwszym kwiatem, dzień z pierwszym brzaskiem, noc z pierwszą gwiazdą, strumień z pierwszą kroplą, ogień z pierwszą iskrą, miłość z pierwszym odruchem dobroci względem bliźniego. (Ks. Mazzolari)

Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów serdecznie dziękują za okazane zainteresowanie i wsparcie otrzymane od Dobroczyńców.

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy okazali szczodrość i dobroć - poprzez zaangażowanie w wielu wymiarach i formach.

Szczególnie pragniemy podziękować:

Pani Barbarze i Zenonowi Hajdugom

za przekazanie znacznej części oszczędności życia na współfinansowanie kosztów budowy nowego pawilonu DPS. Inicjatywa Państwa Hajdugów została zrealizowana przez Gminę Miejską Kraków i istotny sposób wpłynęła na możliwość zapewnienia godnego miejsca na spędzenie "jesieni życia" osobom potrzebującym pomocy.  

Państwo Hajdugowie działali społecznie na wielu płaszczyznach i zostali laureatami XVI edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2015”. 

Podczas otwarcia nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów Pan Zenon Hajduga oraz pośmiertnie - jego żona Barbara zostali odznaczeni przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaczeniem „Honoris Gratia”, a w dowód uznania za szczególne poświęcenie na rzecz Domu, w nowym obiekcie DPS zlokalizowano tablicę upamiętniającą udział finansowy Darczyńców w powstaniu tego budynku.

Pan Zenon Hajduga nadal wspiera DPS i interesuje się życiem Domu. Na wyposażenie nowego pawilonu DPS podarował zabytkowe pianino, a także w miarę możliwości, przekazuje Mieszkańcom Domu bilety na koncerty.

 

Stowarzyszeniu „TOWARZYSTWO WSPIERANIA DOMU HELCLÓW”

KRS 0000702368 - które od listopada 2017 r. prowadzi działalność charytatywną i wspiera zadania statutowe Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających.

W 2018 r. Stowarzyszenie zrealizowało na rzecz Mieszkańców Domu szereg przedsięwzięć, z których warto wymienić kilka:

1. Przeprowadzenie w dniu 27 maja 2018 r. loterii fantowej, z której zebrane środki przeznaczono m.in. na nagrody dla Mieszkańców Domu w zorganizowanym w dniu 4 czerwca 2018 r. "Dniu sportu w DPS".

2. Finansowe wsparcie DPS w organizacji "Odpustu Świętej Anny", zorganizowanego w dniu 26 lipca 2018 r.

3. Finansowe wsparcie DPS w organizacji i zakupie dla Mieszkańców Domu: drobnych upominków mikołajowych - "Mikołaj 2018 r.", upominków z okazji "Festiwalu piosenki różnej" zorganizowanego w dniu 14 listopada 2018 r.

Od stycznia 2019 r. Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO WSPIERANIA DOMU HELCLÓW” wspiera finansowo leczenie stomatologiczne szczególnie potrzebujących Mieszkańców Domu. Stowarzyszenie finansuje świadczenie usług stomatologicznych na rzecz Mieszkańców DPS, którzy z powodu stanu zdrowia (szczególnie niemożliwość opuszczenia swojego pokoju - osoby leżące) wymagają świadczeń zdrowotnych dentysty, a sami nie mogą do tego specjalisty się udać.

Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO WSPIERANIA DOMU HELCLÓW” udostępnia Wszystkim Dobroczyńcom numer konta. Można wpłacać środki pieniężne, które w całości będą przeznaczone na rzecz Mieszkańców DPS - Raiffeisen Polbank 26 1750 0012 0000 0000 3880 1187.

 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie

KRS: 0000113535 - które wspierało działalność Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów, przekazując niezbędny dla zapewnienia odpowiednich standardów sprzęt i finansując działania zmierzające do poprawy jakości infrastruktury. W 2016 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej przekazało do DPS: profesjonalną kuchnię gazową, paczki mikołajkowe, namiot do ogrodu dla Mieszkańców, kwiaty na obchody Dni Ogrodów, akcesoria fryzjersko-kosmetyczne. W 2017 r. Stowarzyszenie finansowało: zakup podnośników transportowo - kąpielowych wraz z podwieszkami, zakup wózków kąpielowych wraz z matami, zakup urządzenia do rehabilitacji, renowację parkietu w pokojach mieszkańców, opiekę stomatologiczną dla Mieszkańców oraz upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy także dla:

Pani Profesor Krystyny Pawłowskiej

za przygotowanie koncepcji nowego ogrodu przy Pawilonie Artysty Seniora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, która to koncepcja łączy estetykę i funkcjonalność z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Domu.

Pracowników Firmy ELSTA sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

za przekazanie dla Mieszkańców Domu - do biblioteki DPS 184 książek i audiobooków. Dzięki serdecznemu gestowi Pracowników Firmy Elsta Mieszkańcy Domu mogą cieszyć się nowymi, ciekawymi historiami i korzystać z rozwoju techniki – słuchać, nawet bez wychodzenia z pokoju - audiobooków.

Pracowników Izby Skarbowej w Krakowie

którzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazali słodki poczęstunek Mieszkańcom Domu.

Państwa Elżbiety i Pawła Wójcików

za przekazanie do DPS bieżni HMS.

Firmy IKEA

za przekazanie do DPS 3 sztuk dywanów oraz sofy.

Lewal-Pol Kraków

za przekazanie dla Domu artykułów spożywczych.

Pana Sławomira Gawora z Gospodarstwa Rolno-Spożywczego Góra Św. Jana

za przekazanie dla DPS jabłek deserowych.

Firmy World Poland sp. z o.o

za przekazanie dla Domu urządzenia do kserowania i drukowania oraz stołów konferencyjnych.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy także dla Państwa:

Kingi Machnik i Katarzyny Dąbrowa - z Kwiaciarni Casablanka na Nowym Kleparzu,
Iwony Sudoł z Kwiaciarni Bella Rosa na Nowym Kleparzu,
Anny Bystroń z Kwiaciarni na Nowym Kleparzu,
Doroty Majka z Kwiaciarni na Nowym Kleparzu,
Dariusza Kaczmarczyka,
Roberta Czepiel,
Szymona Herda,
Firmy Wawel S.A.
Urszuli Sitarskiej – Potęga,
Anny Toczek i Piotra Halarewicz,
Anny Kozera,

za przekazanie nagród, medali, pucharów i wyrobów cukierniczych dla Mieszkańców Domu z okazji "Dni Sportu", organizowanych w DPS im. L. i A. Helclów.

 

Serdecznie dziękujemy

Niepublicznej Szkole Policealnej Gloker oraz Państwu:

Tomaszowi Niemczewskiemu,

Bogdanowi Hajdrowskiemu,

Andrzejowi Chojnackiemu,

Mirosławie Karcz,

Weronice Ślizowskiej,

Piotrowi Śliwy,

Firmie FRAX-BUD,

Firmie MOKATE,

Firmie AWITEKS,

Piekarni Krakowianka,

Cukierni - Józef Wilk

Samorządowemu Centrum Kultury w Zabierzowie,

Firmie Grudnik - Serwis Opon,

za współorganizację w 2018 r. "Dni Ogrodów" w DPS im. L. i A. Helclów, które odbyły się w ramach cyklicznych, krakowskich festiwali poświęconym ogrodom.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-11-02
Data aktualizacji: 2021-11-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź