Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: Kucharz

 

Wykształcenie:

 

Co najmniej zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku kucharz.

Zakres obowiązków:

 1. Odpowiedzialność za gospodarowanie, segregację artykułów żywnościowych pobranych z magazynu oraz dbałość o ich przechowywanie w odpowiedniej temperaturze w magazynie podręcznym i/lub dobowym.
 2. Organizacja pracy pomocy kuchennej.
 3. Przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem, recepturą, wymogami nowoczesnej dietetyki i technik stosowanych w gastronomii.
 4. Przestrzeganie higieny sporządzania posiłków i zasad obowiązujących w tym zakresie.
 5. Prawidłowe, zgodne z gramaturą porcjowania i wydawania potraw z kuchni na oddziały w oparciu o zapotrzebowanie żywnościowe z oddziałów.
 6. Dbałość o właściwą temperaturę, najwyższą jakość i smak, oraz estetykę i higienę podawania potraw.
 7. Pobieranie próbek z każdego posiłku.
 8. Wykonywanie czynności wynikających z dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej.
 9. Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań.
 10. Zapewnienie odpowiedniego stanu higieniczno sanitarnego pomieszczeń kuchni.
 11. Przestrzeganie higieny osobistej własnej oraz używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 12. Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach.
 13. Obiór artykułów spożywczych z magazynu oraz dbałość o ich właściwe przechowywanie w magazynie podręcznym.
 14. Wykonywanie innych poleceń Kierownika Działu Obsługi Mieszkańców lub Szefa Kuchni.

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę.

Wymiar etatu:

 

Praca 7 dni (40 godzin) w tygodniu na dwie zmiany. Pierwsza zmiana (5:00 – 13:00) i druga zmiana (7:00 – 15:00).

Wynagrodzenie brutto:

 

Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 5 000,00 zł brutto na okres próbny oraz inne elementy wynagrodzenia (dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, nagroda na Dzień Pracownika Socjalnego, 13-stka, świadczenia z ZFŚS).

Umiejętności i uprawnienia:

 

Sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, cierpliwość, uczciwość, umiejętność organizowania pracy własnej, empatia, łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagany staż pracy - co najmniej 1 rok na stanowisku kucharz lub cukiernik.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy
 8. Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy (dostępna również w siedzibie DPS).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 (osobiście lub listownie), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dpshelclow.pl (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego) lub za pośrednictwem portalu ePUAP (w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego).
 2. Koperta musi zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko pracy: KUCHARZ”.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
 6. Po upływie miesiąca nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 7. Jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, jego dokumenty aplikacyjne mogą być przechowywane przez jeden rok dla celów przyszłych rekrutacji.
 8. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.
 9. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: sekretariat@dpshelclow.pl  lub telefonicznie w godzinach od 7:30 do 14:30 pod numerem 12 634 42 55.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2028-12-02
Data aktualizacji: 2024-04-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź