Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Baner

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu domów pomocy społecznej.

Wartość grantu wynosi 370 152,54 zł.

Okres realizacji grantu: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19poprzez:

  1. wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia
  2. zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz mieszkańców

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-04
Data aktualizacji: 2021-08-04
Powrót