Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt Bezpieczny Dom

Baner

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów poprzez organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 1 291 423,00 zł zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez:

  1. wykonanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2  u pracowników DPS,
  2. wypłatę nagród  za pracę w okresie 3 miesięcy, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami,
  3. zatrudnienie dodatkowych pracowników w zespołach pielęgnacyjno–opiekuńczych na stanowiska opiekun/opiekunka świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające na okres do 3 miesięcy.

 

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 
pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-04
Data aktualizacji: 2021-08-04
Powrót