Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Baner projektu

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie w związku z epidemią wirusa COVID – 19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.”

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID -19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 236 228,10 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 35 434,22 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 15.07.2020 do 28.02.2021 r.

W wyniku realizacji grantu zamierzamy podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu poprzez:

  1. doposażenie stanowisk pracy personelu oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii,
  2. doposażenie placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią,
  3. dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego do izolacji 1 osoby poprzez wykonanie łazienki przy pokoju,
  4. zapewnienie w placówce 25 miejsc izolacji dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS CoV-2 poprzez zakup stosownego wyposażenia.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-04
Data aktualizacji: 2021-08-30
Powrót