Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Miejska Kraków otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap”.

Zadanie inwestycyjne, w części objętej dofinansowaniem, jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie w latach 2020-2021.

Środki z RFIL w wysokości 1 200 000 zł przeznaczono na częściowe sfinansowanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę wewnętrznej kanalizacji pozabudynkowej, wykonanie izolacji części ścian przyziemia budynku głównego oraz dwóch Pawilonów Artystów Seniorów wraz z wymianą otoku uziemiającego, wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu terenu oraz dróg, alejek i chodników wewnętrznym, a także pielęgnację zieleni w części obszaru A położonego pomiędzy budynkiem głównym oraz Pawilonami Artysty Seniora o łącznej powierzchni ok. 0,5 hektara.

Celem zadania jest:

  1. poprawa jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych i oświetlonych ciągów komunikacyjnych w ogrodzie DPS,
  2. ochrona środowiska dzięki wykonaniu nowej, szczelnej kanalizacji pozabudynkowej
  3. zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie degradacji budynków DPS na skutek braku izolacji ścian fundamentowych oraz wymywania gruntu spod fundamentów w związku z niedrożnością i nieszczelnością kanalizacji.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-18
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót