Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Baner Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie w imieniu Gminy Miejskiej Kraków realizuje przedsięwzięcie wieloletnie etapowane pn. „Kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej”, ujęte w wieloletniej prognozie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zgodnie z uchwałą SKOZK nr 5/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu państwa – Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rekonstrukcję zabytkowej stolarki okiennej w Budynku Głównym DPS, znajdującym się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr rej. 114 i znajdującym się na obszarze układu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”.

 

Zakres rekonstrukcji zabytkowej stolarki okiennej obejmuje w szczególności:

  1. montaż i demontaż zabezpieczeń otworów i posadzek na czas renowacji stolarki;
  2. renowację podokienników;
  3. renowację ościeży stolarki;
  4. renowację kwater stolarki;
  5. renowacja okuć stolarki;
  6. wymianę szklenia.

 

W 2020 r. zrealizowano I etap ww. przedsięwzięcia o wartości robót wynoszącej 92 880 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniosło 38 980,70 zł.

W 2021 r. zrealizowano kolejny etap ww. przedsięwzięcia o wartości robót wynoszącej 339 283,96 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniosło 142 393,70 zł.

Wartość robót przewidzianych do wykonania w 2022 r. wynosi - zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą prac - 210 979,83 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniesie 88 545,89 zł.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-10
Data aktualizacji: 2022-06-07
Powrót