Projekty współfinansowane rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów poprzez organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 164 937,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od dna ogłoszenia naboru do 31 marca 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez wypłatę nagród  za pracę w okresie jednego miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-12-20
Data aktualizacji: 2021-12-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź