Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin korzystania z ogrodu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów

Zarządzenie Nr 35/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:

wprowadzenia Regulaminu korzystania z ogrodu Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie.

 1. Ogród Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, ul.Helclów 2, zwanego także DPS lub Domem jest terenem służącym wypoczynkowi i rekreacji - zarówno mieszkańcom Domu, jak i wszystkim osobom, które odwiedzą ogród i będą przestrzegały zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Teren ogrodu jest ogrodzony i w oznaczonych fragmentach objęty monitoringiem wewnętrznym. Stosowanie monitoringu jest konieczne do wykonywania zadań statutowych Domu, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczeniem mienia.
 3. Ogród jest otwarty codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00.
 4. Wejście do ogrodu odbywa się bramą naprzeciwko wejścia do Budynku głównego.
 5. Na terenie ogrodu należy uszanować prawa mieszkańców Domu, w tym szczególnie do ciszy. Nie wolno zachować się głośno lub przyprowadzać zwierząt, które są niebezpieczne lub głośne.
 6. W przypadku odwiedzania ogrodu z psem wymagane jest, aby pies prowadzony był na smyczy, a właściciel posiadał przy sobie woreczki na nieczystości pozostawione przez psa i niezwłocznie sprzątał w przypadku zabrudzenia przez zwierzę terenu ogrodu. Zabrania się wprowadzania na teren ogrodu zwierząt agresywnych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Przypomina się, że właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę, na podstawie przepisów ogólnych.
 7. Na terenie ogrodu obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych, zaśmiecania oraz zakłócania spokoju.
 8. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. W przypadku chęci skorzystania z grilla, należy ten fakt zgłosić portierowi przy wejściu do Budynku głównego DPS. Po zakończeniu grillowania należy pozostawić po sobie porządek; szczególnie należy oczyścić użyty grill.
 10. W przypadku chęci korzystania z urządzeń do gier, np. stołu do tenisa stołowego lub stołu do gry w szachy, grający korzystają z własnych przyborów do gier, np. piony do gry w szachy, rakietki do tenisa stołowego. DPS nie ponosi odpowiedzialności za przyrządy do gier, stanowiące własność korzystających.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni dokonane przez korzystających z ogrodu, a także wprowadzone przez nich zwierzęta, należy niezwłocznie zgłosić na portierni przy Budynku głównym. Za uszkodzenia powstałe przez działania korzystających z ogrodu, DPS może dochodzić odpowiedzialności od wyżej wymienionych.  
 12. Zabrania się nieuzasadnionego przebywania w budynkach DPS oraz korzystania z sanitariatów dostępnych dla mieszkańców Domu lub pracowników DPS.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-11-02
Data aktualizacji: 2021-11-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź