Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszenie w sprawie odwiedzin mieszańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Uprzejmie informuję, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną proszę wszystkich odwiedzjących o przekazywanie portierowi informacji o numerze zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w którym przebywa odwiedzany mieszkaniec (poniżej schemat rozmieszczenia zespołów).

UWAGA: Zabrania się odwiedzania mieszkańców przez osoby, które mają jakiekolwiek objawy infekcji, w tym kaszel, katar, ból gardła, gorączkę.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przestrzegania reżimów sanitarnych podczas całej wizyty, a w szczególności:
1)    Noszeniu maseczki zarywającej usta i nos,
2)    Zachowywania dystansu – co najmniej 1,5 m od odwiedzanej osoby oraz pozostałych osób przebywających na terenie DPS,
3)    Dezynfekcji rąk – zaraz przy wejściu na teren DPS – przy portierni.
Ponadto osoba wchodząca na teren DPS obowiązkowo musi poddać się dekontaminacji w kabinie dekontaminacyjnej i pomiarowi temperatury. Zasady określające miejsce i sposób poddania się tym czynnościom określono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=232&mmi=4688

Powyższe obowiązki dotyczy również osób zaszczepionych i ozdrowieńców, którym wydano identyfikatory uprawniające do wejścia na teren DPS.

Osoby, które nie będą stosować się do ww. zasad, w tym w szczególności do ww. reżimów sanitarnych będą proszone o opuszczenie terenu DPS i nie będą mogły odwiedzać swoich bliskich do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

parteriip.png
2i3p.png
parteriip.png
2i3p.png
pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-11-19
Data aktualizacji: 2023-02-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź